Стоп на пошлостта и разврата!

Във връзка с очаквания утре гей-парад в столицата ни, публикувам без съкращения пълния текст на писмото на група интелектуалци до кметицата:

Интелектуалци: Спрете гей парада в София

До кмета на Община София Йорданка Фандъкова

ОТКРИТО ПИСМО от български общественици, интелектуалци и журналисти

Уважаема госпожо Фандъкова,

Обръщаме се към вас във връзка с тъй наречения “София прайд” – парад на хомосексуалните общности, който ще се проведе тази събота, 27 юни, в идеалния център на столицата.
Преди всичко бихме искали да отбележим, че нито един закон в България не ограничава правата на хората с “нетрадиционна” сексуална ориентация, независимо каква е тя и независимо от начините, по които бива практикувана. Хомосексуализмът е декриминализиран в България още през 1968 година. Също така е факт и че равенството пред закона е конституционно гарантирано за всички български граждани в конституцията.

А именно: “Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.” (Чл. 6, ал. 2 от Конституцията на РБ) Равенството пред закона обаче означава равни права при равни условия.
Искането да бъдеш уважаван по причина на сексуалната ти ориентация е искане за привилегировано третиране, или с други думи това е дискриминация с обратен знак, недопустима от гледна точка на конституционния принцип за равното третиране на гражданите. Едва ли е далеч моментът, в който работодателите, при равни други условия, ще предпочетат лицето с хомосексуална ориентация, за да избегнат обвиненията и евентуално наказанията за проявена дискриминация.

И по този начин ще дадат привилегия на лице по причина на сексуалната му ориентация, което е забранено от Конституцията на РБ. Допускането и провеждането на т.нар. гей парад е част от агресивната пропаганда на хомосексуализма в съвременното общество. Именно тази агресивна пропаганда създава и подхранва негативните нагласи и хомофобските настроения към хора, които при други обстоятелства биха се радвали на нормално приемане в исторически толерантното българско общество. Отделен е въпросът, че такава една обществена манифестация демонстрира или насочва към порнографско съдържание и към други престъпления от Наказателния кодекс на РБ.
Сдруженията и организациите, които стоят зад планирането и провеждането на “гей парада”, всъщност имат за основна цел да вменят вина у мнозинството български граждани, че обществото ни не е толерантно към хомосексуализма.

Но обществото не е длъжно да бъде толерантно към практики и явления, които са в разрез с християнския морал и битностните му корени. Лансира се и крайно манипулативното внушение, че подкрепата за “гей парада” е нещо модерно, демократично и “европейско”. В действителност провеждането на “гей парад” не е протест срещу дискриминацията, а опит за насаждане на т.нар. гей лайфстайл.
Това накърнява чувствата на хората с хетеросексуална ориентация, които от своя страна също биха могли да се почувстват дискриминирани.

Извън горните разсъждения Законът за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) е въвел уведомителен режим при провеждане на такива мероприятия – съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗСММ, организаторите на такова мероприятие са длъжни в срок най-малко 48 часа преди провеждането му да уведомят кмета на съответната община.
Кметът от своя страна има правомощието с изрична заповед да забрани провеждането на мероприятието, когато има несъмнени данни, че: може да бъде нарушен общественият ред в населеното място (чл. 12, ал. 2, точка 2 ЗСММ); или могат да бъдат нарушени правата и свободите на други граждани (чл. 12, ал. 2, точка 4 ЗСММ).

Провеждането на гей парад в София създава несъмнено предпоставки за наличието на основанието по чл. 12, ал. 2, точка 2: досегашната практика на провеждане на подобен род мероприятия показва, че паралелно се организират антипаради от лица с хомофобски настроения, което неизменно създава напрежение, опасност за прояви на насилие и други противообществени явления, което неизменно нарушава обществения ред.

Отделно от това е налице и основанието за забрана по чл. 12, ал. 2, точка 4, доколкото демонстрирането на определена сексуална ориентация, по начините и със средствата, с които са характерни гей парадите, нарушава правата и свободите на гражданите, тъй като, както се посочва по-горе, е ярък пример за обратна дискриминация и привилегировано положение за лица, основано на сексуалната им ориентация. В случая е налице всяко от посочените две основания за забрана, без с това да се осъществява каквото и да било дискриминативно действие (нито пряко, нито непряко), тъй като самата забрана не е насочена към дискриминиране на гражданите на основата на тяхната сексуална ориентация.

В тази връзка апелираме към вас да не издавате разрешение за провеждане на парада от проявата “София прайд”, или – ако позволение вече е издадено, проявата да бъде преместена извън идеалния център на столичния град.

Павел Поппандов, актьор
Петьо Блъсков, главен редактор на в. “Труд”
Светлана Шаренкова, издател на в. “Земя”
Пламен Марков, треньор по футбол
Проф. Стоян Денчев
Юлий Москов, издател на в. “7 дни спорт”
Проф. Николай Палашев
Проф. Иванка Павлова
Христо Друмев
Валери Симеонов, депутат
Димитър Недков, писател
Недялко Недялков, издател на агенция “ПИК” и в. “Ретро”
Проф. Евгений Сачев
Проф. Ирена Петева
Ивайло Крачунов, главен редактор на агенция “ПИК”
Чавдар Новаков, главен редактор на в. “Лакомник”
Добринка Спиридонова, социолог
Възванието се подкрепя от Тивериополския епископ Тихон, председател на настоятелството на катедралния храм “Св. Александър Невски”

Без да се считам за интелектуалец, присъединявам се безрезервно към горния апел.

Моето отношение към ЛГБТ е най-добре описано в статията:

Защо съм против гей парадите

Преди доста време бях  написал едно есе на тази тема:

Sexual revolution

Който не е разбрал досега, искам изрично да му кажа, че това  беше опит от моя страна да осмея всички онези, които си мислят, че е оригинално  да бъдеш гей.

За награда за проявеното от вас търпение и защото не се  поколебахте да изчетете до край това съчинение е следващата песен:

About Hombre

Nothing especially to excite your soul and heart...
Gallery | This entry was posted in Нещо като хумор, Светлото бъдеще and tagged , . Bookmark the permalink.

37 Responses to Стоп на пошлостта и разврата!

 1. aman11be says:

  Видя ли? Първият лайк е от мен. От това по-голяма солидарност, здраве му кажи! Не разбрах само аз каква връзка имам с темата, но го отдавам на това, че съм доказан албански реотан и по-трудно загрявам. Нищо, до утре, когато му е времето за публикация, все ще стопля. 🙂
  А сега сериозно. Това е една от многото форми на промиване на мозъци. Ако се опитаме да си спомним какви са основните белези (може и да не е съвсем правилен терминът “белег” в дадения случай) на една нация и се огледаме какво ни се пробутва упорито през последните 25 години с етикета “евроатлантическо”, “демократично”, “прогресивно”, пардон “авангардно” и т.н. псевдомодерни и псевдонаучни думички-чуждици, ще видим, ,че болшинството от “препоръчваните” ни ценности са насочени именно към унищожаване на някои, ако не й всички, тези белези, характеризиращи ни като нация. Просто хората си работят за постигане на целта – нов световен ред и световно правителство, управляващо аморфна човешка маса, която може да бъде само работна сила, използвана в интерес на “избраните”.

 2. Светла Павлова says:

  Аз пък направо ще си кажа, че съм против гей парадите, защото намирам тази разюзданост за противна.
  Прочетох и статията на Д. Божанов. Съгласна съм с изключение на това, че религията, и в частност православието, могат да бъдат морален стожер. Помним баба Гуси, нали? Има и една книга ” Папите и сексът ” – католицизмът е бил и е твърде далеч от всякакви божи заповеди и морал! Педерастията и кръвосмешението са били на висока почит у католическите духовници. Същото е и в стария завет на библията. Затова не намирам за уместно да се дават религията и библията като пример за подражание.
  Истинските “обратни” са хора с хормонални увреждания, което е чисто медицински проблем. Всички останали просто се правят на интересни.

 3. Има бисексуализъм при животните, както и педофилия. Та линкнатата статия съдържа сериозна неточност. Според мен с лъжи не бива да се оборват други лъжи – позицията олеква.

  Хомосексуалното поведение при животните, подобно на хората, рязко се увеличава в зависимост от обществената ситуация – например при стадо от мъжки телета в полова зрелост. Моята основна критика към ЛГБТ прайдовете е, че подпомагат целта (дори и участниците в тях да не го създават) да бъдат разрушени структурите на обществото, налагайки като обществено приемливо и дори желано хомосексуалното поведение. Аман е описал крайната цел много точно в едно изречение.

  Юлий Москов, издател на в. “7 дни спорт” е интелектуалец? А, стига. Нищо чудно, че аргументите срещу прайда са изсмукани от пръстите. Защо ги няма палчетата, че да дам за първи път едно надолу? Освен това, положителната дискриминация е разрешена, дори се прилага редовно.

  Интересно е как езикът на либералната толерастия се променя през годините. Антисемити не са вече само тези, които мразят евреите. Антисемити са и критикуващите държавата Израел. Хомофоби не са само тези, които мразят и дискриминират хомосексуалистите. Хомофоби вече са и тези, които не изпадат в умиление пред ЛГБТ. Да не стане като в онзи виц хомосексуализмът да бъде задължителен.

  • Hombre says:

   Зеноне, явно според теб не съм достатъчно компетентен и информиран по темата! Нека оставим другите мои (по)читатели да се произнесат по нея…
   Ще приложа само един кратък откъс от същия автор:
   Но имало педерастия и при животните, казват. Ами покажете ми крави-лесбийки, моля, ще ми е изключително любопитно да видя такъв феномен. И нека уточним, че дори когато се наблюдават подобни отклонения в поведението на някои индивиди при някои видове, те са именно това – отклонения и, разбира се, изключения. Да не говорим, че огромната част от животинските видове не предприемат каквито и да било сексуални опити по друго време, освен през размножителния си период или според природните си цикли за вършене на тия работи. И познайте с каква цел го правят – очевидно, за да се размножат. Освен това при много видове през отделителния канал се случва и оплождането, така че не е сложно да се досетим защо животното понякога евентуално се обърква. Иначе във фауната има и такива, които изяждат брачния си партньор след копулацията, и такива, които изяждат децата си, след раждането, и такива, при които мъжкият носи плода, както и такива, които безмилостно убиват сексуалната конкуренция, но това не значи, че и ние трябва да се стремим да им подражаваме, нали така?”
   П.П. Името Юлий Москов – признавам нищо не ми говори, което не променя общия кадър на участващите в откритото писмо…

   • Г-н Омбре,

    Точно този откъс от статията имах предвид. Чист хомосексуализъм не зная дали има при животните, но бисексуализмът е разпространен доста поне при някои видове. Водачът на стадото шиммпанзета чука другите мъжки – да им покаже кой е шефът.

    А точно за кравите – когато една крава се разгони, то е чест случай друга крава да й се качи. Може би смисълът е да се сигнализира на бика или да го подтикне да действа. Може и да си е просто за кеф (кефът не е запазена територия само за хората). Нямам представа, но бисексуални крави има доста. Норма е. За полово зрелите бичета, които нямат достъп до женски вече писах. За кучетата също могат да се дадат доста примери.

    Но гей парадите нямат за цел да се борят с дискриминация, може в началото си да са имали, но вече не. Глупави аргументи срещу тях само наливат вода в тяхната мелница.

    • Hombre says:

     Зеноне, личи си, че си добре подкован в областта на хомосексуалната любов! Трудно ми е да споря с теб… 🙂

     • Не само за хомосексуалната, но и за такава с животни. Кентаврите и сатирите елините са ги създали 😉 Жените доста време ни се струваха излишни 🙂

     • Hombre says:

      Не знам дали на теб жените са ти се стрували излишни, при мене е обратното – мъжете… 🙂
      Всъщност, за да бъда искрен докрай, нямам нищо против лесбийките!

 4. genek says:

  Писна ми…
  Но нещата са ясни: ПЕДЕРАСИ, СЪР…
  На снимката е точно изразено отношението на педалите към нормалните – обидно показване на гъз и очакване да бъдат зарадвани…
  Москов е журналист, яростен фен на Боко, но в случая съм съгласен с него…

 5. Кисса says:

  – Джон, каква е тази врява навън?- пита лорд Чарлз, пиейки си чая…
  – Гей парад, сър. Протест… – отговаря маджордома.
  – А какво искат?
  – Еднополова любов.
  – А някой забранява ли им да я правят?
  – Не, сър, никой не им забранява.
  – Тогава защо протестират?
  – Ами, педерасти, сър…

  • Hombre says:

   Еййй… накрая не се сдържа и взе отношение по една тъй актуална тема!
   Как си, Кисса? Оправи ли се вече крачето ти?

   • Кисса says:

    Благодаря, оправя се, ходя на рехабилитативна физиотерапия, но вече си вървя най-нормално. Но до края на юли няма да ме пуснат да ходя на работа, ама аз си работя от къщи, така, че ноу проблем за фирмата. Децата всичките са тук и е голяма веселба, та нямам време да си губя времето пред компютър.
    П.П. Физиотерапевтът е един млад убавец, Джакомо… хем много добър, хем ти напълва очите и душата… абе флюбена съм безнадеждно 🙂

    • Hombre says:

     Радвам се за теб – за всичките положителни емоции, които изпитваш!
     Само внимавай – оня, носещ името на известна марка пистолети – да не заподозре нещо за връзката ти с физиотерапевта, че лошо ти се пише… 🙂

 6. Hombre says:

  СТИХОТВОРЕНИЕ, ЗАБРАНЕНО ЗА МЪЖЕ

  Сабахлен взех си леко хладен душ,
  намазах се с балсам и със помада
  и – тъй като момче съм окумуш –
  наточих се и аз за гей парада.

  Разкърших бицепс, ханш и рамене –
  направих и една коремна преса.
  И чудех се – да бъда, или не –
  със роклята, с която ме хареса?

  Или с чорапогащник по „Леге”
  и прашки от изчистена коприна,
  сподирян от съмнително ченге,
  и аз – красив – през София да мина.

  Наметнал пищималче – тих сатен,
  да вдигна лозунг с древната поука –
  тоз, който хвърли камък върху мен,
  да ходи нейде камъни да чука!

  И тъкмо тръгвах – ни жена, ни мъж –
  един въпрос в душата ми заблъска:
  ако ми дойде мензис изведнъж,
  как да си туря дамската превръзка?

  И казах си: – Пич, прашките изуй!
  Я стой си вкъщи, дявол да го вземе! –
  коминчето на АЕЦ „Козлодуй”
  не може никой да ти го отнеме.

  • Светла Павлова says:

   Готино!

   • Hombre says:

    Нали? 🙂
    Из форума на “Сега”: “Като заваляха пИдали, та цяла неделя! (да ме прости класикът.) …

    • Светла Павлова says:

     Верно, че заваляха – сега и целия свят ще го обръщаме наопаки, аман от педерунгели! Може да не ми повярваш, Омбре, съвсем неотдавна си мислех освен с тероризма, с какво друго ще почнат да ни плашат. Пък те гледай ги какво измислиха – ще се борят по целия свят да се чифтосват еднополово. Добре уцелиха този път – хем популацията намалява, хем без войни ще го направят.

     • Hombre says:

      Пълен отварт!
      Светле, дори и тогава, когато изразяваме едно и също мнение – пак ми е приятно да общувам с теб! 🙂

 7. Йосарян says:

  Скоро гледах по “Discovery Channel” един филм за маймуните бонго-бонго. Там всички проблеми се решават чрез секс. Кой кого завари. И по този начин в племето цари мир.Та до там ли се докарахме?

  • Hombre says:

   Господин Йосарян, първият признак на едно общество, че е започнало да загнива е когато започнем да се държим един към друг по маймунски. Да си припомним Содом и Гомор…!

 8. Вече ще бомбят и тези, които не искат да са педерасти:
  САЩ повеждат борба за узаконяване на гей браковете по целия свят

  Либерална демокрация в действие. С желязна ръка ще доведат човечеството до щастието 🙂

  • Hombre says:

   Déjà-vu! Така ни се пада, като не искаме доброволно да влизаме в правия път! 🙂 Препоръчвам на всички онези, които не са прочели статията, да видят и коментарите под нея.
   В административната част на блога ми вече се вее гейското знаме…

 9. Сега и ДжИМ Кери ще получи Нобел за мир 🙂

  • Hombre says:

   Миротворец до миротвореца в тия ФАЩ! Пожелавам им и някой манаф да ги уважи…

 10. Homo faber says:

  Осмиване на гей парадите, казва некой тук му била целта, а нетърпеливо в Музикалния петък развява предварително знамето-дъга. 😉
  С тази интродукция, явно се цели да не се разкрие истината излязла от голите му гърди
  “… търся запознанство чрез вестниците, или в някой гей клуб с ръководни представители на тази каста …” Забележително е, не какви дейци, а с ръководните да се омеша. :)G
  Зайо Байо тича и крещи:
  – Педерасти-и-и-и, педерасти-и-и-и…
  Баба Меца го среща:
  – Какво викаш бе, не виждаш ли, че имаш още мляко по устата?
  – Не е мляко, не е… педерасти-и-и-и-и…

  • Hombre says:

   Естествено, че с голи гърди, Фабер! Ти да не искаш сутиен да сложа като някои други от мъжки пол?
   Пак ще ти напомня един стар лаф на Георги Парцалев: “Не сте опитали, не ви е харесало…”
   Зайченцето бяало, цял ден си играало…

   • Homo faber says:

    Ама некои искат, и само с ръководните дейци, а с простите ора – клошар, циганин не щат…

    • Hombre says:

     Кой както се уреди…
     Чул съм в казармата, че който е правил любов с циганка, друга жена не ще да погледне. Верно ли е, Фаабер? 🙂

     • Homo faber says:

      Не се изметвай по твоя си начин, Омбре ми кажи: защо само с ръководители, демек с големците? 🙂

     • Hombre says:

      Кажи по кой друг начин?

    • Homo faber says:

     Чувствата, емоциите, тръпката ги няма… Впрочем, има ги, има вечните мисли – “Парата прави фукарата” и “Парица е царица” и се покоряват с голите гърди, и нещо друго 🙂

   • Homo faber says:

    Значи още не ти требе… не си за сутиен! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s